ثبت اطلاعات دستگاه

فرم ثبت اطلاعات محصولات ویستو برای داشتنن اطلاعات رمز و مشخصات

  • جدا کننده بخش برای ثبت گروهی

  • این مشخصات در تاریخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۹ ثبت میشود
  • فروش بهمدل دستگاهرمز دستگاهشماره دستگاهسریال دستگاهاطلاعات اضافی 
    افزودن یک ردیف جدید
    برای ثبت اطلاعات بیشتر و ثبت اطلاعات دستگاه دیگر بر روی + کنار جدول کلیک نمایید
  • مدل انتخابی شما مدل انتخابی شما