کارای نهایی برای ارسال محصول.

بعد از آماده سازی دستگاه (تا مرحله ای که درب جعبه بسته شود)

  1. تست عملکرد دستگاه.
  2. زدن لیبل امنیتی(لیبل مخدوش شدن) دستگاه(برای جعبه اکونامی ۲ تا و برای چند خروجی ها ۱ عدد کافی هست)
  3. ****در صورتی که چند خروجی باشد دقت شود که لیبل مشخصات هم بر روی جعبه زده شود.
  4. رمز و شناسه و سریال دستگاه بر روی کارت گارانتی زده شود(حتما این مشخصات در این صفحه ثبت شود)
  5. فاکتور دستگاه همراه با دستگاه داخل جعبه گذاشته شود.
  6. در صورتی که دستگاه برای نماینده ارسال میشود، تعدادی کاتالوگ همراه دستگاه ارسال شود.
  7. فوم و کارتون آماده شود و دستگاه شیرینگ شود.